Popularni postovi

Nagadjanja o budućnosti

U budućnosti nas čeka povećanje broja stanovništva koje će imati velikih problema kada je u pitanju obezbjedjenje hrane za sve stanovnike.Smatra se da će 2050 godine biti 9 milijardi stanovnika .Da bi se svi oni nahranili potrebno je sva hrana koja se proizvela u zadnjih 8 hiljada  godina .Nije li to problem,ali tu su naučnici koji će pokušati ovo riješiti kao i pitanje planiranja porodice.
Zatim u budućnosti nas čeka i ovo:Jedna od opcija kaže da će doći do spojeva ljudi i strojeva kako bi se stvorili super-inteligentni kiborzi. 
Također, postoji i teorija da će nam ti inteligentni strojevi pomoći u borbi protiv starosti, te će se ljudi moći živjeti gotovo vječno. A tu je i treća teorija  koja kaže da ćemo moći 'skenirati' našu svijest u računala i živjeti virtualno unutar njih, i to  vječno. Ali tu je i  teorija  da će se računala okrenuti protiv ljudi i mogli bi zavladati Zemljom,o tome pišu sve novine.Sreća pa su to nagadjanja,znaju se oni prevariti,nadajmo se  da će neko pametan ovo riješiti do 2050 godine.

tags:budućnost,stanovništvo,hrana,

No comments:

Post a Comment

My Blog List